Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөгжмийн хөг онол

Илтгэсэн хурлын нэр: "Хөгжмийн хөг онолын үндэсний хэлэлцүүлэг, Хөгжмийн бүжгийн коллеж, Соёл урлагийн их сургуулийн эрдмийн зөвлөл. Соёл урлаг сэтгүүлд

Илтгэгч:  Ц.Лувсандорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-01-10

Илтгэлийн хураангуй:

Хөгжим гэж юу вэ гэсэн асуултад одоогоор бүрэн, тодорхой хариулт алга. Энэхүү асуултад бид  аялгууны чанарын илэрхийлэл; хүний гурван хэмжээс; квант физикийн “матери бөөмлөг, бас долгионлог” постулат; хөгийн тухай монголын уламжлалт ойлголтын  эх сурвалжтай; хөг, хөглөгдөх, хөглөгдсөн хөг гэсэн үндсэн ухагдахуунтай, бусад онолын өргөтгөл болох чансаатай хөгжмийн нэгэн онолыг байгуулж хариуллаа. 
Түлхүүр үг: хөг, хөглөх, хөглөгдөх, хөглөгдсөн хөг, хөг онол  

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #хөглөх #хөглөгдөх #хөглөгдсөн хөг #Түлхүүр үг: хөг #хөг онол

Хавсаргасан файл:

ХӨГЖМИЙНХӨГОНОЛ.docx;


Илтгэл нэмсэн: Ц.Лувсандорж