Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Физик хэл эзэмшилтийн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Байгалийн ухааны факультетын багш, магистрантын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2009-05-08

Илтгэлийн хураангуй: Шинжлэх ухааны судлагдахуунд тулгуурлан, физикийн шинжлэх ухааны бүтэц, физик хэлний бүтцийн тухай асуудлыг схемчлэн авч үзэж жишээн дээр танилцуулав.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #физикийн ухагдахуун #физик хэмжигдэхүүн #физик хууль #физикийн бодлого #физикийн туршилт

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн