Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Идэвхтэй сургалтын арга зүй багшийн чадамжид нөлөөлөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: 21-Р ЗУУНЫ БАГШИЙН ЧАДАМЖ

Илтгэгч:  А.Ичинхорлоо

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-10

Илтгэлийн хураангуй:

Abstract: Active training methods, continuously introducing new researchers, innovative and creative, improve interoper ability and development, as well as teaching qualification from each side can make a difference.researchers introduce the innovative and creative work with skills training and development, as well as teaching qualification from each side can make a difference.

Энэхүү судалгааны ажил нь идэвхтэй суралцах суралцагчийн үзэл баримтлалын хөгжлийг дэмжих ингэснээр чадамжтай багш, оюутан төлөвших боломж байгааг харуулах. Идэвхтэй сургалтын арга зүйн шинэлэг техникийг тасралтгүй нэвтрүүлэх нь багшийн судлаач, шинийг санаачлагч, бүтээлчээр хамтран ажиллах чадварыг дээшлүүлэх, цаашлаад багшийн чадамжийг тал бүрээс нь хөгжүүлэх боломжтой. Иймээс идэвхтэй сургалтын арга зүйн явцад багш, оюутан хөгжих боломжтойг судлан тодорхойлоход оршино. лчээр хамтран ажиллах чадварыг дээшлүүлэх, цаашлаад багшийн чадамжийг тал бүрээс нь хөгжүүлэх боломжтой. Иймээс идэвхитэй сургалтын арга зүйн явцад багш, оюутан хөгжих боломжтойг судлан тодорхойлоход оршино.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: А.Ичинхорлоо