Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн стандарт хэрэгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургалтын технологийн шинэчлэл

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2008-05-17

Илтгэлийн хураангуй: Физик боловсролын стандартыг сургалтанд дагаж мөрдөх болсонтой холбоотойгоор физикийн багшид тавигдаж байгаа шаардлага, ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ боловсруулах бичиг баримтанд тусгагдах санаануудыг өгүүлнэ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Тайлорын загварын хэрэглээ #сургалтын хөтөлбөр боловсруулах

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн