Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх арга зүйн хувилбар

Илтгэсэн хурлын нэр: Технологи , Дүрслэх урлаг Дизайны орчин үеийн чиг хандлага МУБИС, ДУТС

Илтгэгч:  З.Баярмагнай

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-03-26

Илтгэлийн хураангуй: Сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх арга зүйн талаар мэргэжлийн багш, эрдэмтэдддээ хүргэсэн ажил юм. Аливаа үйлийн дүр нь сурагчдын урт хугацааны санах ойд бүрэлдсэн үйлийн дүр юм. Түүнийг уран сайхны дүр болгох арга зүйн физиологи үндэс, сэтгэл зүйн үндсийн талаар өгүүлсэн болно. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #үйлийн баримжаа #үйлийн дүр #сэтгэмж #сэтгэлийн төлөв #сэтгэхүйн үйл

Илтгэл нэмсэн: З.Баярмагнай