Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Таван настай хүүхдийн хөгжилд шагайн наадам нөлөөлөлх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсрол судлалын онол, аргазүйн эрдэм шинжилгээний бичиг /Сургалтын аргазүйг боловсронгуй болгох асуудал/

Илтгэгч:  Т.Гэрэлтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2008-04-28

Илтгэлийн хураангуй: Улс орон бүр өөр өөрийн улсын түүх соёл, зан заиншилтай байдаг төдийгүй түүнтэй уялдсан олон арван үндэсний тоглоом наадамтай байдаг. Үүний нэг жишээ нь: Монголчуудын үндэсний тоглоом наадмын нэг нь шагайн наадам юм.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #наадам #Үндэсний иоглоом

Илтгэл нэмсэн: Т.Гэрэлтуяа