Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтыг дэмжих электрон хэрэглэгдэхүүн боловсруулан туршсан нь V анги "Гурвалжныг тал ба өнцгөөр нь ангилах" ээлжит хичээлийн жишээн дээр

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик мэдээлэл зүйн тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-19

Илтгэлийн хураангуй: Сургалтыг дэмжих электрон хэрэглэгдэхүүн боловсруулан туршсан нь V анги "Гурвалжныг тал ба өнцгөөр нь ангилах" ээлжит хичээлийн жишээн дээр

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр