Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нээлттэй бодлогын онол арга зүйн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Физик технологийн сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-17

Илтгэлийн хураангуй: Нээлттэй бодлогын олон улсад хэрэглэгдэж байгаа нэр томъёонууд, физикийн логик бодлого, тооцоот бодлого, туршилтат бодлогыг нээлттэй болгон хувиргасан хэлбэрүүд, тэдгээрийн бодолт, ийм бодлогын сургалтанд гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлын тухай өгүүлэв.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #бүрэн томъёологдоогүй бодлого #open-end бодлого

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн