Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Чанарын шалгалтын даалгаьрын гүйцэтгэлийн шинжилгээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын асуудал, шийдэл

Илтгэгч:  С.Батхуяг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-03-11

Илтгэлийн хураангуй:

 

Abstract This comparative research was conducted on the basis of the result of the 7th assignment of part II quality examination of  "primary science" lesson, location and the mode of the school and gender of examinees. It is evident from the T- test that the ability of examinees 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #Т тестийн үр дүн #хэв шинж #байршил #техник сэтгэлгээ #шалгуулагч #агуулга

Илтгэл нэмсэн: С.Батхуяг