Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Оюутны бие даасан ажлыг удирдах хандлагын асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн ЭШХ

Илтгэгч:  Д. Чимэгбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-13

Илтгэлийн хураангуй: Бие даасан ажлыг удирдах багшийн хандлагын талаар

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Чимэгбаатар