Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эх зохионн бичих чадварыг хөгжүүлэх аргазүйн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн ЭШБ

Илтгэгч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Бага ангийн сурагччдын эх зохион бичих чадварыг сургалтын бүтээлч аргад суурилан хөгжүүлэх ямар боломж буйг эрэлхийлэх, туршилт судалгаа явуулсан талаар өгүүлнэ. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Эх зохиох #Сургалтын бүтээлч арга

Илтгэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг