Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Компьютер тоглоомд хэт донтогсодын дифференциал тэгшитгэл

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС Cалбар сургуулиудын хамтарсан илтгэл

Илтгэгч:  Ц.Галмандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-06

Илтгэлийн хураангуй:

Залуучуудын чөлөөт цагийг зөв зүйлрүү чиглүүлэх хэрэгтэй шүү дээ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #logistic modelling #differential equation
Илтгэл нэмсэн: Ц.Галмандах