Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Contemporary Situation of Mongolian foreign trade

Илтгэсэн хурлын нэр: 2 nd JOINT CONFERENCE ON MATHEMATICS , MATHEMATICS OF EDUCATION AND ECONOMICS

Илтгэгч:  Б.Нацагдорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-06-28

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Нацагдорж