Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэргэжлийн дидактикт хичээлийн судалгааны арга зүйг хэрэглэх боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: БУС-ийн багш нарын эрдэи шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-18

Илтгэлийн хураангуй: Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр олон оронд хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлдэг. Манайд 2007 оноос БСШУЯ, ЖАЙКА олон улсын байгууллагын хамтарсан “Багшлах арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Бид 2013 оны 4-р сард багш бэлтгэх их, дээд сургуулийн мэргэжлийн дидактикийн практиктхичээлийн судалгааг хэрэглэх боломжийг туршсан юм. Энэхүү өгүүллээрээ байгаль шинжлэл дидактикийн хичээл дээр “Туршилттай хичээлийн арга зүй” сэдвээр Байгалийн ухааны багшийн 4-р ангийн оюутнуудыг оролцуулан зохион байгуулсан хичээлийн судалгааныүр дүнг танилцуулж байна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хичээлийн бэлтгэл судалгаа #хичээлийн судалгаа #багшийн хөгжил

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн