Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцаж байгаа оюутнуудын мэргэжилтэн бие хүнд тавигдах ерөнхий чадвар

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн

Илтгэгч:  Г.Дэлгэрмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-19

Илтгэлийн хураангуй:

Өнөөгийн нийгмээс мэргэжилтэн бие хүнд тавигдах шаардлага улам бүр нарийсан өөрчлөгдөж  байгаатай холбоотой одоогийн суралцаж байгаа оюутнуудад мэргэжилтэнд бие хүнд  тавигдах шаардлагын төлөвшил харицангуй сул байгаа нь ажиглагдаж байна. 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Оюутан #Чадвар #Мэргэжилтэн бие хүн

Илтгэл нэмсэн: Г.Дэлгэрмаа