Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
How does leaderrship influece of student learning success: Leadership competemcy for lecturers

Илтгэсэн хурлын нэр: Educational Research Innovation Development

Илтгэгч:  Р.Намжилдагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-05-02

Илтгэлийн хураангуй: Тус илтгэлд их сургуулийн багшийн удирдах арга барил оюутнуудын сурлагын амжилтад хэр зэрэг нөлөөлдөг талаар өгүүлсэн болно.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #удирдах арга барил #хэвмаяг #менежментийг гүйцэтгэх үүрэг #Их сургуулийн багш

Илтгэл нэмсэн: Р.Намжилдагва