Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дүрслэх урлагийн хичээлээр сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх арга зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: “Орчин үеийн нийгэм соёлын нөхцөл дэхь багш боловсролын хөгжлийн чиг хандлага” Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл

Илтгэгч:  З.Баярмагнай

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-05-17

Илтгэлийн хураангуй: Дүрслэх урлагийн хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх ажлыг нарийвчлан авч тэдний сэтгэхүйн үйлийн хөгжлийг хэрхэн удирдах арга зүйг судалгаанд түшиглэн харуулсан илтгэл юм. 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #үйлийн дүр #аккамадаци #ассимляци #үйлийн баримжаа

Илтгэл нэмсэн: З.Баярмагнай