Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн биеийн тамирын хичээлд эцэг эхийн оролцоог судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: БТС-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Э.Баатарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-05-08

Илтгэлийн хураангуй: Бага ангийн биеийн тамирын хичээлд эцэг эхийн оролцоог судлах.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #эцэг эх #оролцоо #биеийн тамирын хичээл

Илтгэл нэмсэн: Э.Баатарсүрэн