Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын практик үйлд хийсэн ажиглалт, дүгнэлт, загварчлах санаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Р.Намжилдагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-09

Илтгэлийн хураангуй: Тус өгүүлэлд багшлахуйн үйл, багшлах урлаг, багшлахуйн зарчим, пракик үйлийн талаар хийсэн ажиглалт, дүгнэлт, онолын судалгааны талаар өгүүлэв.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #багшлах зарчим #загварчлах санаа\ #Багшлахуй #багшлахуйн шинжлэх ухаан

Илтгэл нэмсэн: Р.Намжилдагва