Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Физикийн хичээлээр нэгж хөтөлбөр боловсруулах асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Нийгмийн ухааны багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2007-04-15

Илтгэлийн хураангуй: Хичээлийн нэгж хөтөлбөр боловсруулах загваруудыг танилцуулж, Табагийн загварын элементүүдийг физикийн нэгж хичээл дээр жишээ болгон өгүүлэв.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #физикийн хичээлийн зорилт #физикийн хичээлийн зорилго #багшийн үйл ажиллагаа #хичээлийн үйл явц

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн