Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага наны хүүхдийн бие бялдрын онцлог

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловролын шинэчлэл

Илтгэгч:  Д.Азжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-12

Илтгэлийн хураангуй: ахбхабөхайөрй

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Азжаргал