Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дулаан ба температурын талаарх төсөөлөл ба хүчин зүйлёийн хамаарал

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС-ийн ихсеминар

Илтгэгч:  Я.Мөнхсайхан

Хамтран илтгэгч: [М.Мөнхболд:07.PHD010],[М.Баяртогтох:07.PMD020]

Илтгэсэн огноо: 2013-11-13

Илтгэлийн хураангуй: Сурагчдын дулааны талаарх төсөөлөл ба хүчин зүйлсийн хамаарал

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #төсөөлөл #хүчин зүйлс

Илтгэл нэмсэн: Я.Мөнхсайхан