Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гадаад хэлний сургалт, сурах бичгийн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: “Áàãø áîëîâñðîëûí õºãæèë - ¿íýëãýý”

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2009-05-01

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #сургалтын технологи #хэлэхүйн үйл ажиллагаа #хэлний мэдлэг чадвар #бие даан хэрэглэх чадвар

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэчимэг