Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөдөлгөөний бодлого бодуулах цахим хэрэглэгдэхүүний нэгэн хувилбар

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик мэдээлэл зүйн тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-20

Илтгэлийн хураангуй: Хөдөлгөөний бодлого бодуулах цахим хэрэглэгдэхүүний нэгэн хувилбар

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр