Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн иргэний боловсрол хичээлийн арга зүйн шинэчлэл

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын асуудал, шийдэл

Илтгэгч:  Ч.Бадамсүрэн

Хамтран илтгэгч: [С.Баянмөнх:K.PE01]

Илтгэсэн огноо: 2016-03-11

Илтгэлийн хураангуй: Иргэний боловсрол хичээлийн арга зүйн талаар авч үзсэн

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #ёс суртахуун #эх унших арга

Илтгэл нэмсэн: Ч.Бадамсүрэн