Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа амжилттай болоход сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны нөлөөлөл

Илтгэсэн хурлын нэр: СӨБС, БоСС-ийн хамтарсан их семинар

Илтгэгч:  М.Хишиг-Ундрах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-14

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #бие хүний хоорондох болон нийгэмтэй харилцах чадвар #харилцааны хэв шинж #бие даасан хандлага #багшийн харилцаа #бие хүний өөрийгөө удирдах чадвар #ёс зүйн манлайлагч #хамааралтай байх хандлага #зөрчилдөөнд орох хандлага #нийтэч хандлага #сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан

Хавсаргасан файл:

ilngel 2014.02.14.docx;


Илтгэл нэмсэн: М.Хишиг-Ундрах