Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Influence of English composing skills on introducing national heritage

Илтгэсэн хурлын нэр: Монголын сүм хийд нь монгол түмний соёл, оюун санааны өв болох нь

Илтгэгч:  Д.Нарантуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2019-01-31

Илтгэлийн хураангуй:

Assessment is a very big and essential problem in everyday training activities of teachers. Nowadays using rubrics to assess learners’ assignments is not a new way in our training but the number of teachers who use it is not enough. We think rubrics are very useful and teachers should get used to use it to assess learners to achieve better results and outcomes in learning and teaching. In this study, we aimed to introduce rubrics for written assignments, some ways to create good rubrics and the results of rubrics that we experimented when we assess students’ composition writing.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #үнэлгээний хүснэгт #үнэлгээний шалгуур #бичих чадвар #зохион бичих #үнэлгээ #найруулан бичих

Илтгэл нэмсэн: Д.Нарантуяа