Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлнээс Монгол хэлэнд орсон бизнесийн үг хэллэг, нэртомьёоны утгазүй, хэлзүй, хэрэглээний онцлог

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Э. Ганчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-19

Илтгэлийн хураангуй: Англи хэлнээс монгол хэлэнд орсон бизнесийн үг, хэллэг нэртомьёоны утгазүй, хэлзүй, хэрэглээний онцлогийг судласан

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Э. Ганчимэг