Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бүтээлч сэтгэлгээний хөрөнгө оруулалтын онол

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль хоорондын тэнхимийн хамтарсан семинар

Илтгэгч:  Т.Эрдэнэчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-03-12

Илтгэлийн хураангуй: Бүтээлч сэтгэлгээ бүтээлч үйл ажиллагааны онолын талаарх түгээмэл хэрэглэгддэг онол буюу ойлголт нь J.P. Guilford \1950\ , E.Paul Torrance \1962.1972\ нарын олон жилийн судалгаа, шинжилгээний үр дүнд бий болсон. Өнөөг хүртэл эрдэмтэн судлаачид бүтээлч сэтгэлгээг олон талаас нь судлан өөр өөрсдийн гэсэн үзэл онолыг олон нийтэд танилцуулсан байдаг ба хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг онолоос тайлбарлахыг хичээлээ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:
Илтгэл нэмсэн: Т.Эрдэнэчимэг