Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Extensive Reading буюу Өргөн цар хүрээтэй уншлага" орчуулга

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэргэжлийн их семинар

Илтгэгч:  Н. Үүрийнтуяа

Хамтран илтгэгч: [Л. Санчир:10.DHS200]

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй:

Сурагчдын унших номнуудын шатлалаас шалтгаалан тухайн түвшинг чөлөөтэй хөгжүүлэх болон гол утга агуулгад нь тохируулсан байх хэрэгтэй. Уншиж буй номд цөөн хэдэн шинэ үгс болон дүрэм багтсан байвал унших явцдаа гол утга санааг нь гарган уншиж сурах хэрэгтэй. Хэрвээ номонд ямар нэгэн мэдэхгүй үг хэллэггүй, амархан уншиж болохоор бол утгыг нь баяжуулан ойлгох хэрэгтэй.

Энэхүү бүлэгт ялгаатай чадвар бүхий уншигчдад судалгаа хийж унших хөтөлбөрийн удирдах болон ерөнхий удирдамжийг төлөвлөхөд чиглэгдсэн. Үүнд суралцах хэлбэрийг сайтар боловсруулах буюу өөрийн гэсэн унших арга, үгийн баялагтай эсэхээр нь тухайн сурагчийг тодорхойлох, сонирхож буй эсэх, тухайн ном сонирхлыг нь татаж буй эсэх, суралцагсдыг ихээр уншуулах, мөн уншсан зүйлээсээ юуг олж мэдсэн зэргийг нь олж мэдэх явдал юм.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н. Үүрийнтуяа