Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Физик боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Дидактикийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2008-04-22

Илтгэлийн хураангуй: Физик боловсролын агуулгын стандартад тусгагдсан мэдлэг, чадвар, дадлыг нэгж хичээлийн хөтөлбарт тусгах, үнэлгээний стандартыг сургалтанд хэрэглэх болон бусад стандарттай холбогдох холбоог сургалтын баримт бичигт тусгах асуудлыг авч үзэв. Физикийн багш нь зөвхөн физик боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэгч төдийгүй агуулгын залгамж холбоо бүхий стандартуудыг хэрэгжүүлэгч байна.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн