Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Partnership for the future through connectivity- Mongolian education system

Илтгэсэн хурлын нэр: 7th Model ASEM

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-06-10

Илтгэлийн хураангуй: dg

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн