Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сэдвийн боловсруулалт хийх арга зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: тэнхимд

Илтгэгч:  Ц.Очирбат

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-10

Илтгэлийн хураангуй:

"Туулай" сэдвийн боловсруулалт хийх нь ..........

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Очирбат