Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"

Илтгэсэн хурлын нэр: "Шинэ зууны багшийн чадамж"

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч: тэнхимийн багш нар

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй: Багшлах дадлагын үйл явц, хэрэгжилтийн явцад анализ хийж, шийдвэрлэх арга замыг хайсан болно.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #дадлага

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул