Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
β-эргэлтийн хеликсийн параметр

Илтгэсэн хурлын нэр: Монголын Мэдээллийн Технологи-2014 эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Батхишиг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-05-08

Илтгэлийн хураангуй:

β-эргэлт 4 аминхүчлээс тогтох ба (i+1) болон (i+2) аминхүчлийн φ, ψ өнцөг, Cα(i), Cα(i+3) атомуудын хоорондох зайгаар нь 9 ангилдаг. Бид уургийИлтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #полипептид #уургийн хоёрдогч бүтэц #тетрапептид #β-эргэлт #устөрөгчийн холбоо

Илтгэл нэмсэн: Д.Батхишиг