Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Cуралцагчдын бие даасан үйл ажиллагааг сайжруулах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Батжаргал

Хамтран илтгэгч: [Н.Түвшинтогтох:99.MAT110]

Илтгэсэн огноо: 2013-04-17

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Батжаргал