Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Зохиолын туурвилзүйн онцлогийг заах асуудалд"

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС. Хэлний боловсролын сургууль

Илтгэгч:  Д. Чимэгбаатар

Хамтран илтгэгч: Д.Мөнхтуяа

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй: Зохиолын туурвилүйн онцлогийг заах асуудалд

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Чимэгбаатар