Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Ээлжит хичээлийн сэдвийг интеграцчилан заах боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Орчин үеийн нийгэм соёлын нөхцөл дэх багш боловсролын хөгжлийн чиг хандлага

Илтгэгч:  Ч.Бямбацэцэг

Хамтран илтгэгч: [Ч.Бямбацэцэг:H.ML13]

Илтгэсэн огноо: 2011-05-27

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #интеграци #бүлэг сэдэв #Оюун ухаан #хичээл хоорондын уялдаа холбоо #сургалт #сэтгэхүй

Илтгэл нэмсэн: Ч.Бямбацэцэг