Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Химийн боловсролд хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийг шинэчилсэн хөтөлбөртэй харьцуулсан судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Химийн салбарын оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Н.Наранцогт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-05-01

Илтгэлийн хураангуй: Химийн боловсролд хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийг шинэчилсэн хөтөлбөртэй харьцуулсан судалгаа

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #химийн боловсрол #Үндэсний хөтөлбөр

Илтгэл нэмсэн: Н.Наранцогт