Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ТЕХНИК СЭТГЭЛГЭЭГ ТОДОРХОЙЛЖ ХЭМЖИХ НЬ: Финляндын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын техникийн чадвар

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхмүүдийн их семинар

Илтгэгч:  М.Баасанбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-20

Илтгэлийн хураангуй:

 “Техник” ба “Технологи” гэх нэршил, томъёоллыг багш сурган хүмүүжүүлэгчид, суралцагчид болон нийтийн хэрэглээнд янз бүрээр ойлгож  ашигладаг. Гэвч хаа нэг газар техникч ба технологичийн онцлогийг бичгээр тайлбарласан байх нь бий (Hansen, 1994; Ropohl, 1997). Техникч хүн юуг мэддэг, юу хийдэг байх вэ?  Тэд олон нийтийн санаа бодлоос ангид байснаараа хэрхэн дизайныг бий болгох вэ, хэрхэн технологийн шийдлээс урьтаж асуудлыг шийдэх вэ? гэдгийг мэдэрч чаддаг. Мөн өнөөдөр технологийн шийдэл нь компьютер, электрон бараа, тоног төхөөрөмж зэрэг янз бүрийн хэлбэрээр амьдралд өргөн хэрэглэгдэх болж үүнд хандах олон нийтийн хандлага ч өөрчлөгдсөн байна.  Түүнчлэн багш бэлтгэдэг сургууль дотор ч техникийн ур чадвар, мэдлэг олгох асуудалд дээрх тодорхойлолтуудыг эндүүрэх явдал ч бий.

Техник сэтгэлгээ гэж юу вэ? Техникийн дур сонирхол гэж юу вэ? Суралцагчдын техникийг дур сонирхолыг олж харсан технологийн багш нарын хувьд түүнийгээ цаасан дээр баримтжуулах н

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: М.Баасанбаяр