Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний анхан шатны суралцагчдын ярианы чадварыг багаар хөгжүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Л.Батжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-03-13

Илтгэлийн хураангуй: Англи хэлийг анхан шатны түвшинд суралцаж байгаа суралцагчид багаар ажиллаж хэрхэн ярианы чадвараа хөгжүүлэх талаар...

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Л.Батжаргал