Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орос хэлний хичээлийн сургалтын технологийг боловсронгуй болгох асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: СӨБС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2002-11-01

Илтгэлийн хураангуй: Оюутан, багш, инженер, эмч г.м төрөл бүрийн мэргэжлийн хүмүүс гадаад хэлийг мэдлэгийн түлхүүр болгох зорилгоор эзэмших ерөнхий хүсэл эрмэлзлэлтэй байдаг.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #үгсийн сангийн эзэмшилт #шинжлэх ухааны хэл найруулга #сургалтын технологи

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэчимэг