Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дээд боловсрол дахь багшлахуйн менежмент

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын судалгаа-инновацийн хөгжил

Илтгэгч:  Д.Баярлах

Хамтран илтгэгч: [Р.Намжилдагва:E.EM04]

Илтгэсэн огноо: 2015-05-01

Илтгэлийн хураангуй: Сургалтын үйл ажиллагааг хөтлөн жолоодох нь багшийн багшлахуйн ур чадвараас ихээхэн хамааралтай

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #Багшлахуй #мэргэжил #хичээл #суралцахуй

Илтгэл нэмсэн: Д.Баярлах