Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бясалгалын зарим элементүүдыг гадаад хэлний сургалтад ашиглах боломжууд

Илтгэсэн хурлын нэр: "Гадаад хэлний багш боловсролын шинэчлэл ба сургалтын уялдаа холбоо"

Илтгэгч:  Д.Өлзийжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-01-22

Илтгэлийн хураангуй:

         Англи хэлний багшийн хувьд англи хэлтэй холбоотой, англи хэл сурахад хэрэгтэй зүйлсийг судалж ямар аргаар сургалтаа явуулах вэ гэсэн асуултыг өөртөө байнга тавьдаг.

         Крашены “сэтгэл хөдлөлийн шүүлтүүр”-ийн талаарх онол (1982 он) сонирхолыг минь татдаг байлаа.

       Хичээлийн аюулгүй орчинг бүрдүүлэн идэвхтэй сонирхолтой үйл ажиллагааг ангидаа бий болгож явуулдаг ч оюутнууд маань тухайн өдрийн англи хэлний хичээлээр олж авах ёстой хэлний мэдлэгийг ойлгож авахыг зорьдог нь ажиглагдлаа

       Судалгаагаар сэтгэл зовнил нь хэл сурч буй оюутны гадаад хэл эзэмших чадварт нөлөөлдөг гэдгийг харуулсан.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #бясалгалын зарим элементүүд #бясалгах орчин бүрдүүлэх #сэтгэл санааны тайвшрал #интернетийн хурдац #дасгал ажиллагаа #бясалгалын давуу талууд #ухаалаг утас #сэтгэл зовнил

Хавсаргасан файл:

ulziijargal002@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Д.Өлзийжаргал