Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Их дээд сургуулийн оюутнуудын биеийн тамирын хичээлд сэтгэл зүйн байдал нөлөөлөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: БС-ийн Математикийн тэнхэм

Илтгэгч:  С. Туул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-01-21

Илтгэлийн хураангуй:

Оюутнуудын бие бялдрын хүмүүжлийг зөв зохион байгуулах процесс /үйл ажиллагааны явц/ нь нийтийн эрүүл мэндийг бэхжүүлэх зайлшгүй арга юм. Бие бялдрын ачааллыг нэмэгдүүлэхдээ бие махбодыг бүхлээр нь буюу хэсэгчилсэн системээр хөгжүүлэх бие бялдарын дасгалыг тогтмол сонгон тохируулж /хялбаршуулан/ хичээллүүлнэ. Сэтгэл санааны дарамтгүй, стресс, айдас гэх мэт сөрөг үйл явцаас урьдчилан сэргийлэх хэрэгсэл нь бие бялдрын соёл мөн. Үүний зэрэгцээ бие махбодид тохируулсан /хялбаршуулсан/ чадварын системүүд сэтгэхүйн процессууд /оюн ухааны, сэтгэл хөдлөлийн, мэдрэхүй, хүртэхүй/ болон урам зоригоор хангах хэрэгтэй 1-р курсын оюутнуудад хамгийн их анхаарал тавих ёстой. Тэдний ихэнх хэсэг нь янз бүрийн стрессийг амсдаг. Жишээ нь: амьдралын нөхцөл өөрчлагдөх, хувийн дадал зуршлаа хянах, ажлын цаг нөхцөл өөрчлөгдөх, амьдрах орчноо солих г.м/ оюун ухаан сэтгэл санааны ихээхэн ачаалалтай тогтмол өсгөн эрчимжүүлэх хичээлийн процесст/явц/ хэмжээтэй хөдөлгөөний      ритм/хэмнэл/-ээр нерв сэтгэхүйн таарамжгүй орчинд нөлөө үзүүлдэг.