Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Лемус Штейнерийн теоремын нэгэн баталгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ц.Лувсандорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй: Лемус Штейнерийн теоремын нэгэн баталгааг хийж хэлэлцүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #лемус
Илтгэл нэмсэн: Ц.Лувсандорж