Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эми Жэнкинз "Бясалгалаар удирдах аргыг англи хэлний сургалтад"

Илтгэсэн хурлын нэр: Орчуулгын илтгэлийн хэлэлцүүлэг

Илтгэгч:  Д.Өлзийжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-01-21

Илтгэлийн хураангуй: Эми Жэнкинз энэхүү илтгэлдээ өнөө үеийн сэтгэл  санааг зовниулсан нийгэмд амьдрахад яаж бясалгалын ачаар Крашены "сэтгэл санааны бага зовнил"-ын онолыг хэрэгжүүлэн англи хэлний сургалтыг зохион байгуулж болох талаар өгүүлжээ.

Бясалгал нь

       ангийг удирдах механизм

       шинэ үг хэллэгийг таниулах арга зам

       ангид чимээгүй орчин бүрдүүлэхэд “бага сэтгэл хөдлөлийн шүүлтүүр” болдог

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хэлний орчин бүрдүүлэх #үгсийн санг нэмэгдүүлэх #бясалгалын орчин бүрдүүлэх #уураг тархийг амраах #сэтгэл санааг тайвшруулах #тохиромжтой эерэг утгатай үгсийг сонгох #намуухан хөгжим эгшиглүүлэх #сэтгэл санааны бага зовнил

Хавсаргасан файл:

ulziijargal002@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Д.Өлзийжаргал