Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэл сурахад эх хэлний мэдлэг нөлөөлөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: сургуулийн илтгэл

Илтгэгч:  А. Баасанжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-03

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #эх хэл

Илтгэл нэмсэн: А. Баасанжаргал