Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүний бүтэн хөгжилд математикийн боловсролын оруулах хувь нэмэр

Илтгэсэн хурлын нэр: Хэрэглээний математик, математик боловсролын нийгмийн хөгжлийн хандлага

Илтгэгч:  Ц.Лувсандорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-11

Илтгэлийн хураангуй:

Математикаар хүний тархи оюун  төдийгүй зөнг хөгжүүлэн мэдрүүлж болно. Үүнд онож сонгосон бодлого чухал үүрэгтэй. Энэ чанараараа, бүхэл хүнийг бүтэн хөгжүүлэхэд математик боловсрол  бодит хувь нэмрийг оруулж чадна. Ийм ч учраас тэр ирээдүйн боловсрол мөн.  

Түлхүүр үг: хүний хэмжээс,хүний язгуур чанар, бүхэл хүний бүтэн хөгжил

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүний язгуур чанар #хүний хэмжээс #бүхэл хүний бүтэн хөгжил
Илтгэл нэмсэн: Ц.Лувсандорж