Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын болон СӨБ багшийн дүрслэн урлахуйн чадамжийг хөгжүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхим

Илтгэгч:  Д.Анхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-10

Илтгэлийн хураангуй: